Posted by admin | Możliwość komentowania Audyt – przywilej dla firmy, konieczność czy może przymus? została wyłączona

Audyt – przywilej dla firmy, potrzeba czy groźba?
Wartość firmy będzie uzależniona od dużej ilości czynników i może się w czasie zmieniać. To, ile warta jest jakaś firma ma ogromne znaczenie przy jej likwidowaniu, próbie sprzedaży lub w chwili zmiany jej organizacyjno-prawnej formy. Każda z tych okoliczności potrzebuje wyceny z innych powodów, jednak zawsze powinna to być urealniona wartość wszystkiego co będzie danej jednostki dotyczyć. Sprzedaż i likwidacja są okolicznościami, jakie bardziej się kojarzą z niechcianymi zdarzeniami. Przekształcenie jednej formy działalności gospodarczej w drugą również wymagać będzie określenia wartości wszystkich składowych majątku. We wszystkich opisanych przypadkach konieczna będzie kompleksowa wycena przedsiębiorstwa, która jednoznacznie wykazuje bieżącą wartość firmy pod konkretny cel. Dużo elementów daje się szybko i precyzyjnie wycenić w oparciu o rynkowe ceny odpowiedników. Z kolei inne wymagają obliczenia wartości z uwzględnieniem spadku wartości wskutek zużycia albo – wręcz przeciwnie, zwiększenia wartości, przykładowo po rozbudowie czy wykonanej modernizacji. Lecz w zakres firmowego majątku również wchodzi dużo elementów niezwykle trudnych do wyceny. Dotyczy to w szczególności wartości prawnych i niematerialnych, które często stanowią dużą część majątku przedsiębiorstwa. Przeważnie się tu spotyka autorskie prawa, licencje, patenty czy wzory zdobnicze. W takich przypadkach kwestia wyceny już tak nie będzie oczywista. Aby trafnie oszacować niematerialne składowe majątku, potrzebna jest odpowiednia wycena firm prowadzona przez doświadczonych audytorów.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.